Trekkspillkurs

Trekkspill for barn og voksne

Trekkspillkurs i Oslo passer til nybegynnere, viderekomne, barn og voksne. Tilbudet inneholder individuelle trekkspilltimer med grunnleggende klassisk eller folk opplegg. Vi garanterer kvalitet i trekkspillundervisning med dyktige trekkspilllærere.

TREKKSPILLKURS 6-18 ÅR
TREKKSPILLKURS VOKSNE
TREKKSPILLORKESTER

trekkspillkurs trekkspilltime trekkspillundervisning Oslo trekkspill voksne musikkskole voksne lær å spille trekkspill learn to play accordion teacher musikkskoler i Oslo trekkspilllærer trekkspillærer

På individuelle trekkspilltimer fokuset er på:

  • Intensivt og kontinuerlig arbeid med hørselen. Etablere nye vaner ved å tenke i bilder og lydforestillinger, og å uttrykke seg gjennom lyd. 
  • Introdusere elevene for instrumentets struktur, akustiske egenskaper og uttrykksfulle kapasitet.
  • Noteopplæring  å kunne å lese og skrive noter i G og F nøkkel
  • Mestre de grunnleggende teknikker for å spille trekkspill
  • Å forstå betydningen og viktigheten av universelle musikalske begreper (tempo, rytmemeterdynamikkagogikartikulasjonbetoningog instrumenteringog bruken av disse i musikken.
  • Opplæring til selvstendighet i øvingsprosesen og i hjemmearbeidet.
  • Konserterfaring
  • Etablere vaner å lytte til musikk med kunstnerisk verdi (form av lydopptak og å gå på konserter).
  • Definere musikalske estetiske kriterier
Søk om plass