STAVANGER MUSIKKSKOLEN PRIS

STAVANGER MUSIKKSKOLEN PRIS

Barn og Voksne elever:

Semesterpris for musikkurs med individuelle timer en gang i uka*:
20min kr 5382
30min kr 6714
40min kr 8154

*Semestertillegg for gruppetimer er kr 799,- (for elever fra 6-18 år)
**Etableringsgebyr for nye elever (en gang) kr 499
Semesteravgift for bran fra 6-18 år inkluderer individuelle og gruppetimer. Gruppetimer med 30min lengde foregår en gang per måned. De er en viktig del av musikkundervisning og er sterkt anbefalte for alle elever.
For musikkkurs med timer to ganger i uka beregnes dobbelt semesterpris.

Kurs i noteopplæring og musikkteori 6 ganger 45-90min kr 3999
*Etableringsgebyr for nye elever (en gang) kr 499.
For musikkkurs med timer to ganger i uka beregnes dobbelt semesterpris.

NB. elevene som starter midt i semester betaler ikke hele semesteravgift (kun timene de kommer til å ha). Alle nye elever får mulighet til å ha prøvetime og kan melde seg ut senest en uke etter første time. Takker man ja til plass i Kolibri Musikkakademi, binder man seg økonomisk for ett semester. Semester varer 5 måneder (ca 18 uker). Elev videreføres automatisk til nytt semester i inneværende skoleår dersom akademi ikke mottar skriftlig utmelding. Utmelding må skje innen 1. desember/ 1. juni. Det gis ikke refusjon for elevfravær. Se på elevreglement her.

Rabatter:
For å kunne få rabatt trenger du å nevne i påmelding (under annet) at du har rett til rabatt samt navn på familliemedlem/søsken som også går på våre kurs.
Søskenrabatt– kr 400 for andre barn på gruppetimer (per semester). Tredje barn får gruppetimer gratis. Det gis ikke rabatt på musikklek-timer, duogruppe-timer, individuelle timer.
Familierabatt– Voksne elever som har barn på våre kurs betaler Juniorpris (6-18 år).
Etableringsgebyr tegnes per familie.

Prisene gjelder f.o.m. 15. april 2023.