Retningslinjer for sommerkursene i juni, juli og august 2019

1. SØKNAD

– Søknad om sommerkurs 2019 skjer innen 17. jun 2019.
– Timelengde og ypperlighet velges ved påmelding (4 eller 8 uker).
– Tidspunkt for timene avtales i uke 25.
– Påmelding er bindende og full kursavgift må innbetales før kursstart.
– Om det ikke bli mulig å finne passelig tidspunkt innen den 21. juni, skal kurset bli avlyst.

2. PRØVETIME

Om ønskelig, er det mulig å bestille prøvetime med den aktuelle læreren senest innen den 03. juni. Dersom eleven ikke ønsker å ta kurset etter prøvetimen må det gis skriftlig melding til Kolibri MA per e-post senest innen en uke etter prøvetimen. Man må betale timepris for prøvetime.
Etter den 03. juni vil prøvetimen ikke blir tilgjengelig for sommerkursene.

3. BINDINGSTID

Kontrakten blir bindende når eleven tar imot elevplass ved å avtale tid til undervisning (uke 25). Avtalen kan ikke sies opp midt i et kurs.

4. ELEVPERMISJON

Kolibri MA innvilger ikke permisjon. Ønsker man en pause midt i kurset må man likevel betale for det hele.

5. MELDERUTINER

Når eleven er syk, skal fravær meldes til elevens lærer. Det gis ikke refusjon for elevfravær. Når læreren er syk, skaffer musikkakademi vikar. I tilfeller der vikar ikke kan skaffes og undervisningstimen må avlyses, kan lærer avtale tidspunkt for å ta igjen den tapte timen. Undervisningen tas igjen etter spesiell timeavtale mellom administrasjon/lærer/elev. Ved manglende vikar gis reduksjon i avgift etter søknad.

6. FORBEREDELSE/OPPMØTE

Eleven plikter å møte presis og vel forberedt til individuell undervisningen.
Musikkakademiets ledelse kan utelukke elever av følgende grunner:
– gjentatte fravær eller minst tre fravær uten gyldig grunn
– manglende beskjed om fravær
– manglende interesse for arbeidet
– disiplinære grunner

7. KONSERTER/EKSTRAØVELSER

Konserter og ekstraøvelser hører ikke under dette kurset

8. UNDERVISNINGSMATERIELL

Eleven bekoster undervisningsmateriell. Samspillnoter kjøpes i enkelte tilfeller inn av skolen, og skal tilbakeleveres etter bruk.

9. INSTRUMENTLEIE

Vi har dessverre ikke instrumenter til utleie. Elevene må selv skaffe seg instrument og annet nødvendig utstyr til undervisningen. Akademiet kan gi råd og veiledning i forbindelse med anskaffelse.