Priser

PRISER for Musikkskoler i Oslo og Stavanger

Velg nederst din by/musikkskole for å sjekke ut pris.
Elevene som starter midt i semester betaler ikke hele semesteravgift (kun timene de kommer til å ha).
Alle nye elever får mulighet til å ha prøvetime og kan melde seg ut senest en uke etter første time. Takker man ja til plass i Kolibri Musikkakademi, binder man seg økonomisk for ett semester. Semester varer 5 måneder (ca 18 uker). Elev videreføres automatisk til nytt semester i inneværende skoleår dersom akademi ikke mottar skriftlig utmelding. Utmelding må skje innen 1. desember/ 1. juni. Det gis ikke refusjon for elevfravær. Se på elevreglement her.

OSLO MUSIKKSKOLER PRIS
STAVANGER MUSIKKSKOLEN PRIS
INTERNET-ONLINE TIMER PRIS