Priser

Elever fra 4-9 år:
Kursene Musikklek og Musikk i gruppe
Gruppeundervisning en gang per uke 30min. Semesterpris kr 2800
*Administrasjonsavgift per innsendt faktura kr 68.

Mini Kolibri 4-5 år. Individuell undervisning:
Prisene inkluderer individuelle timer uten gruppetimer. Gruppetimer musikklek som foregår en gang i uka anbefales til alle barn og kan søkes som tilleggskurs. 

Individuell undervisning en gang per uke 20min. Semesterpris kr 3870
Individuell undervisning en gang per uke 30min. Semesterpris kr 5310

*Administrasjonsavgift per innsendt faktura kr 68.

Elever fra 6-18 år:
Prisene inkluderer individuelle og gruppetimer. Gruppetimer med 30min lengde foregår en gang per måned. De er en viktig del av musikkundervisning og er sterkt anbefalte for alle elever.

Individuell undervisning en gang per uke 20min. Semesterpris (ind+ gruppe) kr 3870+650
Individuell undervisning en gang per uke 30min. Semesterpris (ind+ gruppe) kr 5310+650
Individuell undervisning en gang per uke 40min. Semesterpris (ind+ gruppe) kr 6660+650
Individuell undervisning 2x pr uke 20min. Semesterpris (ind+ gruppe) kr 7740+650
Individuell undervisning 2x pr uke 30min. Semesterpris (ind+ gruppe) kr 10620+650
Individuell undervisning 2x pr uke 40min. Semesterpris (ind+ gruppe) kr 13320+650
Kurs i noteopplæring og musikkteori 6 ganger 45-90min kr 2800
Kor- prøver en gang per uke 30min kr 990

*Administrasjonsavgift per innsendt faktura kr 68.

Gitar- eller sang- timer i gruppe:

Elevene må sette opp gruppen selv

30 min pr uke med 2 elever. Semesterpris per elev kr 3150+650
45 min pr uke med 2 elever. Semesterpris per elev kr 3870+650
45 min pr uke med 3 elever. Semesterpris per elev kr 3330+650
45 min pr uke med 4-6 elever. Semesterpris per elev kr 2970+650

*Administrasjonsavgift per innsendt faktura kr 68.

Voksne elever:

Individuell undervisning en gang per uke 20min. Semesterpris kr 4140
Individuell undervisning en gang per uke 30min. Semesterpris kr 5742
Individuell undervisning en gang per uke 40min. Semesterpris kr 6930
Kurs i noteopplæring og musikkteori 6 ganger 45-90min kr 2800

*Administrasjonsavgift per innsendt faktura kr 68.

 NB. Elevene som starter midt i semester betaler ikke hele semesteravgift (kun timene de kommer til å ha).
Takker man ja til plass i Kolibri Musikkakademi, binder man seg økonomisk for ett semester. Semester varer 5 måneder. Elev videreføres automatisk til nytt semester i inneværende skoleår dersom akademi ikke mottar skriftlig utmelding. Utmelding må skje innen 1. desember/ 1. juni. Det gis ikke refusjon for elevfravær. Se på elevreglement her.

Rabatter:
Søskenrabatt- kr 350 for andre barn på gruppetimer (per semester). Tredje barn får gruppetimer gratis. Det gis ikke rabatt på individuelle timer.
Familierabatt- Voksne elever som har barn på våre kurs betaler Juniorpris (6-18 år).
Husk å nevne i påmelding at du har rabatt og navn på familliemedlem/søsken som går på våre kurs.

Prisene gjelder f.o.m. 01. desember 2015.