Pianoundervisning

Pianoundervisning i Oslo og Stavanger
Pianoundervisning for barn og voksne i Oslo og Stavanger. Lær å spille piano med dyktige pianolærere og opplev gleden ved musikkmestring!

Pianoundervisning fiosofi:

 • Kolibri Musikkakademi er et undervisningstilbud for unge pianoelever med spennende og kreative timer.
 • Vårt system er basert på en kombinasjon av de beste elementene fra skandinavisk, europeisk og russisk musikkpedagogikk.
 • Kolibri gir en grunnleggende musikkutdannelse til alle barn enten de vil bli profesjonelle musikere eller ikke.
 • Elevene får mulighet til å utvikle sine musikalske evner og å få glede fra musikk gjennom kreative og intensive instrumenttimer.
 • Fellestimer og samarbeid mellom elever skaper mer motivasjon og kreativitet hos elever.
 • Skolen har minst to konserter per år og forbereder elevene for nasjonale og internasjonale konkurranser.
 • Hvis foreldrene ønsker å få en dyktig, høy musikk/instrumentundervisning for sitt barn er dette riktig sted.
 • Vi gir vårt beste for å introdusere den vakre musikalske verden til hvert barn.
Nå er heldigvis russisk pianopedagogikk tilpasset til norsk system og tilgjengelig for alle. I vår fusjon av to pianoskoler lærer elever mye og likevel har gøy med pianoundervisning. For barn og unge fra 6-18 år består pianokurs av individuelle og gruppetimer mens voksne får kun individuelle pianotimer.

For info om pianoundervisning for barn og unge fra 6-18 år klikk HER.
For info om pianoundervisning for voksne klikk HER.

Individuell pianoundervisning har fokus på:

 • Intensivt og kontinuerlig arbeid med hørselen. Elever lærer å tenke i bilder og øve å uttrykke seg gjennom lyd. 
 • Introdusere elevene for instrumentets struktur, oppbygning, akustiske egenskaper og uttrykksfulle kapasitet.
 • Noteopplæring  lære noter i G og F nøkkel
 • Mestre de grunnleggende teknikker for å spille piano
 • Forstå betydningen og viktigheten av universelle musikalske begreper (tempo, rytmemeterdynamikkagogikartikulasjonbetoninginstrumenteringog bruken av disse i musikken.
 • Opplæring til selvstendighet i hjemmearbeid.
 • Konserterfaring
 • Etablere vaner å lytte til musikk med kunstnerisk verdi (form av lydopptak og på konserter).
 • Definere musikalske estetiske kriterier

Gruppetimer har fokus på:

 • Interpretasjon- elevene spiller foran hverandre og øver på konsertframføring
 • Musikkvurdering- elevene kommenterer hverandres framføring og kommer i rolle for å vare lærere for hverandre- øver på å lytte og å utvikle sine musikalske meninger
 • Sang- utviklling av gehør, rytme og frasering
 • Musikkteori- grunnleggende ting om musikkepoker, komponister, intervaller, akkorder
 • Samspill- for trekkspill, gitar og fiolin

________

Pianoundervisning 1. (6-18 år)

Kursadresse: 
1. Sofies gate 3, Pilestredet 69, Eugenies gate 10, Josefines gate 17 Oslo
2. Hjalmar Johansensgt 4, Stavanger
3. Kristiansand, etter avtale

Type:
Privatundervisning

Passer for:
nybegynnere og viderekommende elever fra 6-18 år

Varighet: 
1 semester (5 måneder) fra aug/jan. Det følges i hovedtrekk grunnskolens skolerute.
Eleven kan starte midt i semester om det er ledige plass.

Undervisningstid: 
etter avtale med læreren (skriv gjerne ønskelig dag/tidspunkt ved påmelding)

Målet:
Gjennom tilpaset undervisning vil vi hjelpe elever til å utvikle sitt musikalske talent og la de oppleve gleden ved musikkmestring. Undervisningen tilpasses læreforutsetningene til den enkelte elev. Less mer om undervisningsopplegg her. (Alle elever fortjener å få en god og grunnleggende musikkundervisning enten de vil bli profesjonelle musikere eller ikke.
I utgangspunktet i den klassiske litteraturen vil eleven lære øvelser og stykker som er laget i et godt strukturert, systematisk program som på en enkel måte gradvis introduserer musikalske elementer som er fundamental for kunsten å spille piano.)

Kurset består av:

 • Individuelle pianotimer en eller to ganger per uke
 • Gruppeundervisning en gang per måned
 • Konsert ved slutten av hvert semester/år

  *Les om anbefalt timelengde og øving her.
  (For de fleste elevene anbefaler vi individuell pianoundervisning en/to ganger per uke med 30 eller 40 minutter timelengde. Tilbud med individuell undervisning en gang per uke og timer med 20 min timelengde er laget med ønske å gjøre pianoundervisning mer tilgjengelig for pianointeresserte elever som har begrenset tid/økonomi.)

Priser:
Prisene inkluderer individuelle og gruppetimer. Gruppetimer foregår en gang per måned. De er en viktig del av musikkundervisning og er sterkt anbefalte for alle elever.

Pianoundervisning med individuelle timer en gang i uke:
20min/semesterpris (ind+ gruppe) kr 3870+650
30min/semesterpris (ind+ gruppe) kr 5310+650
40min/semesterpris (ind+ gruppe) kr 6660+650

Pianoundervisning med individuelle timer to ganger i uke:
20min/semesterpris (ind+ gruppe) kr 7740+650
30min/semesterpris (ind+ gruppe) kr 10620+650
40min/semesterpris (ind+ gruppe) kr 13320+650

*Administrasjonsavgift per innsendt faktura kr 68.

Kurslærere: 
prof Noemi Utasi, prof Ivana Spremic, prof Bojana Sovilj, prof Adam Vuckovic, prof Goedele Taveirne, prof Andrijana Vuckovic

Påmelding:
Påmeldingen kan skje gjennom hele året. Elevene som starter midt i semester betaler ikke hele semesteravgift (kun timene de kommer til å ha).
Før du søker les om forpliktelser og elevreglement for kurset HER.
Søkk om plass ved å fylle inn søknadsskjema.

_______________________________________________________________________

Pianoundervisning 2. Voksne

Kursadresse: 
1. Sofies gate 3, Pilestredet 69, Eugenies gate 10, Josefines gate 17 Oslo
2. Hjalmar Johansensgt 4, Stavanger
3. Kristiansand, etter avtale

Type: 
Privatundervisning

Passer for:
voksne i alle aldre, nybegynnere og viderekommende

Varighet:
1 semester. Hvert semester består av 5 måneder med undervisning. Høstsemester begynner i august/september, vårsemester begynner i januar/februar. Det følges i hovedtrekk grunnskolens skolerute. Eleven kan starte midt i semester om det er ledige plass.

Undervisningstid: 
etter avtale med læreren som tar kontakt etter påmelding (skriv gjerne ønskelig dag/tidspunkt ved skjemainnsending)

Målet:
Alle elever fortjener å få en god og grunnleggende musikkundervisning enten de vil bli profesjonelle musikere eller ikke. Gjennom tilpaset undervisning vil vi hjelpe elever til å utvikle sitt musikalske talent og la de oppleve gleden ved musikkmestring. I utgangspunktet i den klassiske litteraturen vil eleven lære øvelser og stykker som er laget i et godt strukturert, systematisk program som på en enkel måte gradvis introduserer musikalske elementer som er fundamental for kunsten å spille piano. Undervisningen tilpasses læreforutsetningene til den enkelte elev. Undervisningen foregår på norsk, engelsk eller serbisk. Less mer om undervisningsopplegg her.

Kurset består av: 
Individuell pianoundervisning en gang per uke 20, 30 eller 40 minutter.
*Vi anbefaler individuell undervisning med 30 eller 40 minutter timelengde.
NB. Det er også mulig å ha undervisning en gang i to uker eller kortere semester. Ta kontakt for nærmere beskjed om  priser og varighet av semester i dette tilfele.

Priser for individuell pianoundervisning:
20min per uke/semesterpris kr 4140
30min per uke/semesterpris kr 5742
40min per uke/semesterpris kr 6930
*Administrasjonsavgift per innsendt faktura kr 68.

Kurslærere: 
prof Adam Vuckovic, prof Bojana Sovilj, prof Noemi Utasi, prof Goedele Taveirne, prof Ivana Spremic, prof Andrijana Vuckovic

Påmelding:
Påmeldingen kan skje gjennom hele året. Elevene som starter midt i semester betaler ikke hele semesteravgift (kun timene de kommer til å ha).
Før du søker les om forpliktelser og elevreglement for kurset HER.
Søkk om plass ved å fylle inn søknadsskjema.