Første pianotime. Kolibri pianometode.

Hvordan lærer barn å spille piano? Hvordan aller første pianotime ser ut hos oss?

På første pianotime har pianolærer som et mål å introdusere den vakre piano verden til elev. Å bli kjent med eleven, å sikre at den følger seg trygg, ha moro og er engasjert på pianotimen.
Vi får det til ved å introdusere mange musikkleker mens vi lærer å spille, stille mange lette, logiske spørsmål på pianotime og oppførdrer barn å utrykke sin mening og involvere seg.
Pianokurs bygges opp rundt elevens forusettninger og pianolærer er til stedet for å veilede barn på hver pianotime til å lære å spille piano med glede.

 • På første pianotime forklarer pianolærer om piano, hvordan er det byggd opp, om svarte og hvite tangenter, letter etter disse sammen med eleven..
 • Pianolærer deretter introduserer fingersettning, vi leker ved å tegne hendene og skrive de riktige fingertallene.
 • Neste skritt er å finne ut, sammen med eleven hvordan sitter vi riktig ved pianoet. Deretter fortsetter pianotime med læring om riktig hånd og fingerposisjon- pianolærer sammen med eleven lager fine runde “briller” med fingerne og prøver å unngå “krokodil-munn” fingerposisjon.
 • Også fortsetter pianotime med spennende fortellinger hvor pianolærer introduserer enkle melodier og sammen med barna ved å spille piano, etterligner treer, elegante prinsessens hopp, bjørnen og mus.

På siste del av pianotimen lærer vi litt om notasjon, noter C og evt D, linijsk system, rytmiske verdier, g- nøkkel, taktstrek, meter.. Og på slutten gis det en liten lekse til neste pianotime.

pianokurs pianolærer pianoskole pianometode pianoundervisning piano school piano lesson piano teacher piano piano lærer piano time piano Oslo Stavanger lær å spille piano lære å spille piano pianotime piano opplæring
Pianoskole. Pianokurs for nybegynnere som lærer å spille piano med glede

Fokuset er på å opplære elever til å vare selvstendig mens de lærer å spille piano og å utvikle dets musikkevner.

Pianotime foregår en til to ganger i uka i form av individuell/privat undervisning 30 til 40min.

Undervisnings-materiale som brukes som utgangspunktet i pianokurs er

 • 6 nivåer med systematiske pianobøker
 •  notelesnings-øvelser
 •  ekstra pianostykker for å låse opp tekniske eller musikalske utførdringer

Faglig-fokus for nybegynnere er:

 • Intensivt og kontinuerlig arbeid med hørselen. Etablere nye vaner ved å tenke i bilder og lydforestillinger, og å uttrykke seg gjennom lyd. 
 • Introdusere elevene for instrumentets struktur og oppbygning, akustiske egenskaper og uttrykksfulle kapasitet.
 • Noteopplæring  å kunne å lese og skrive noter i G og F nøkkel
 • Mestre de grunnleggende teknikker for å spille piano
 • Å forstå betydningen og viktigheten av universelle musikalske begreper (tempo, rytmemeterdynamikkagogik,artikulasjonbetoningog instrumenteringog bruken av disse i musikken.
 • Opplæring til selvstendighet i øvingsprosesen og i hjemmearbeidet.
 • Konserterfaring
 • Etablere vaner å lytte til musikk med kunstnerisk verdi (form av lydopptak og å gå på konserter).
 • Definere musikalske estetiske kriterier

Pianokurs

Pianokurs for barn og unge

Pianokurs for voksne

Pianoundervisning