OSLO MUSIKKSKOLER PRIS

OSLO MUSIKKSKOLER PRIS

Elever fra 4-5 år:
Kursene Musikklek og Musikk i gruppe
Gruppeundervisning en gang per uke 30min. Semesterpris kr 3999*
*Etableringsgebyr for nye elever (en gang) kr 499.

Mini Kolibri 4-5 år. Individuell undervisning:
Prisene inkluderer individuelle timer uten gruppetimer. Gruppetimer musikklek som foregår en gang i uka anbefales til alle barn og kan søkes som tilleggskurs. 

20min ind. Semesterpris kr 6048
30min ind. Semesterpris kr 7182
*Etableringsgebyr for nye elever (en gang) kr 499.

Elever fra 6-18 år:

Semesterpris for musikkurs med individuelle timer en gang i uka*:
20min kr 6048*
30min kr 7182*
40min kr 9180*
*Semestertillegg for gruppetimer er kr 799,-
**Etableringsgebyr for nye elever (en gang) kr 499
Semesteravgift inkluderer individuelle og gruppetimer. Gruppetimer med 30min lengde foregår en gang per måned. De er en viktig del av musikkundervisning og er sterkt anbefalte for alle elever.
For musikkkurs med timer to ganger i uka beregnes dobbelt semesterpris.

Kurs i noteopplæring og musikkteori 6 ganger 45-90min kr 3999
*Etableringsgebyr for nye elever (en gang) kr 499.

Duotimer. Gitar-, sang- eller piano- timer i gruppe (elevene må sette opp gruppen selv)
Semesterpris per elev*:

2 elever gruppe
30 min kr 4842*
40 min kr 5166*

*Semestertillegg for gruppetimer er kr 799,-
*Etableringsgebyr for nye elever (en gang) kr 499.

Voksne elever:

Semesterpris for musikkurs med individuelle timer en gang i uka*:
20min kr 6282
30min kr 7974
40min kr 9972
Kurs i noteopplæring og musikkteori 6 ganger 45-90min kr 3999
*Etableringsgebyr for nye elever (en gang) kr 499.
For musikkkurs med timer to ganger i uka beregnes dobbelt semesterpris.

Internettpakker

Totalpris for musikkurs med individuelle timer online via Skype/Whatsup/Messanger/Zoom en gang i uka*:
5x30min kr 2495
10x30min kr 4990
Kurs i noteopplæring og musikkteori 6 ganger 45 kr 3999
*Etableringsgebyr for nye elever (en gang) kr 499.

Trekkspillorkester

Semesterpris for orkestertimer ca en gang i to uker 45-60min:
– For elever utenfor skolen:
kr 999,- (høst 2022)
– For Kolibri elever
kr 499,- (høst 2022)

Strykeorkester

Semesterpris for orkestertimer en gang i uka 60min:
– For elever utenfor skolen:

kr 3300* (høst 2019)
*Etableringsgebyr for nye elever (en gang) kr 499,-
– For Kolibri elever
kr 1499,- (høst 2019)

Gitarorkester

Semesterpris for orkestertimer en gang i uka 40min:
– For elever utenfor skolen:

kr 1782* (høst 2022)
*Etableringsgebyr for nye elever (en gang) kr 499,-
– For Kolibri elever
kr 1782,- (høst 2022)

NB. elevene som starter midt i semester betaler ikke hele semesteravgift (kun timene de kommer til å ha). Alle nye elever får mulighet til å ha prøvetime og kan melde seg ut senest en uke etter første time. Takker man ja til plass i Kolibri Musikkakademi, binder man seg økonomisk for ett semester. Semester varer 5 måneder (ca 18 uker). Elev videreføres automatisk til nytt semester i inneværende skoleår dersom akademi ikke mottar skriftlig utmelding. Utmelding må skje innen 1. desember/ 1. juni. Det gis ikke refusjon for elevfravær. Se på elevreglement her.

Prisene gjelder f.o.m. 15. april 2023.