Musikkintroduksjon, kurs for barn 4-5 år

Fra 12. januar starter musikkintroduksjon, kurs for barn 4-5 år. Introduksjon i musikk skjer gjennom sang og sangaktiviteter, musikk og bevegelse, lytting og opplevelse, spill, samt improvisasjon og skapende aktiviteter. Undervisning gis som ukentlige gruppetimer på 30 min. Grupper består av 2-4 barn Kurset holdes på torsdager fra 16:00-16:30 Kuslærer: prof Jelena Markovic Søkk om … Continue reading Musikkintroduksjon, kurs for barn 4-5 år