Musikkintroduksjon, kurs for barn 4-5 år

Fra 12. januar starter musikkintroduksjon, kurs for barn 4-5 år.

Introduksjon i musikk skjer gjennom sang og sangaktiviteter, musikk og bevegelse, lytting og opplevelse, spill, samt improvisasjon og skapende aktiviteter.

Undervisning gis som ukentlige gruppetimer på 30 min.

Grupper består av 2-4 barn

Kurset holdes på torsdager fra 16:00-16:30

Kuslærer: prof Jelena Markovic

Søkk om plass ved å fylle inn søknadsskjema.

Musikkintroduksjon kurs for barn 4-5 år
Musikkintroduksjon kurs for barn 4-5 år

Arkivet fra 22.12.2011