INTERNET-ONLINE TIMER PRIS

INTERNET-ONLINE TIMER PRIS

Internettpakker

Totalpris for musikkurs med individuelle timer online via Skype/Whatsup/Messanger/Zoom en gang i uka*:
5x30min kr 2495
10x30min kr 4990
Kurs i noteopplæring og musikkteori 6 ganger 45 kr 3999
*Etableringsgebyr for nye elever (en gang) kr 499.

Semesterpris for musikkurs med individuelle online timer en gang i uka*:
20min kr 6282
30min kr 7974
40min kr 9972
*Etableringsgebyr for nye elever (en gang) kr 499.

NB. elevene som starter midt i semester betaler ikke hele semesteravgift (kun timene de kommer til å ha). Alle nye elever får mulighet til å ha prøvetime og kan melde seg ut senest en uke etter første time. Takker man ja til plass i Kolibri Musikkakademi, binder man seg økonomisk for ett semester. Semester varer 5 måneder (ca 18 uker). Elev videreføres automatisk til nytt semester i inneværende skoleår dersom akademi ikke mottar skriftlig utmelding. Utmelding må skje innen 1. desember/ 1. juni. Det gis ikke refusjon for elevfravær. Se på elevreglement her.

Prisene gjelder f.o.m. 15. april 2023.