Hva burde alle foreldre vite om øving og individuell pianoundervisning (instrumentundervisning)

Med denne teksten ønsker vi å hjelpe foreldre til å forstå nærmere individuell pianoundrvisning(instrumentundervisning), diverse situasjoner/utfordringer i øvingsprosess som kan oppstå ved opplæring og å gi innsikt i metoder som vi bruker på Kolibri. Teksten referer til piano men gjelder alle instrumenter.


Først må det sies at elevene må ikke tvinges til å spille et instrument og derfor er det svart viktig at eleven visser egen interesse og initiativ for musikk før undervisning starter.

Om hyppigheten av undervisning:
Her på Kolibri satser vi på pianoundervisning som foregår to ganger i uka. En av de viktigste grunnene for dette er beholdning av elevens motivasjon og musikkglede som ligger tett sammen med utvikling av elevens musikalske evner og musikkmestring. Dette oppnås etter tett oppfølging fra pianolærer/musikklærer som hjelper med innstuderingsmetoder.

Med mange aktiviteter og veldig travelt hverdag for foreldrene og elever i Norge blir det kanskje litt upraktisk å ha pianoundervisning to ganger i uka. Men så fort det blir avklart at noe slik er nødvendig for elevens utvikling og gode resultater så finner man tid til det. Pianondervisning to ganger i uka er noe som er en selfølge i mange europeiske land.

For å beskrive betydning av dette, kan vi ta en samenheng med alfabetopplæring på grunnskoler-
Ved å ha korte og sjeldne timer i instrumentet og forvente i resultat å spille fine musikkstykker er det samme som å prøve å få opplæring i alfabet kun en gang i uka (30min) og forvente i resultat å lese romaner.
Musikk har sitt eget alfabet pluss flere andre ganske omfattende tilleggsting som som skal mestres før en elev klarer å lesse romaner/spille og forstå musikkstykker.

På vår musikkskole har vi diverse erfaring i forbindelse med undervisnings varighet:
1. Vi har elever som starter med undervisning to ganger i uka og som etter noen år bli mer selvstendige og derfor går over til lengre timer (60min) en gang i uka. Disse elevene har alerede oppnådd høyt forståelse for notasjon, øvingsprosess og musikalskefraser og kan gjøre et stort jobb alene før de kommer på time med pianolærer/instrumentlærer. Likevel trenger disse elevene oftere undervisning i perioder rundt konserter, konkurranser, eksamner.
2. Andre gruppe elever er de som begynner med undervisning en gang i uka men etterhvert skjønner at dette blir for lite og vil bytte til oftere pianoundervisning. Foreldre av disse elevene blir ofte imponerte over utvikling og motivasjon av pianoelever som kommer to ganger i uka og derfor ettespørrer etter det samme oppleget for sine barn.

Foreldrenes ansvar:
For å beholde elevens interesse er ved siden av riktig undervisning og gode pianolærere nødvendig tett oppfølging fra foreldre. Foreldre skal hjelpe eleven til å skape et vanne til å øve hver dag (ca 20min første halv året som skal øke til ca 60 min). Uten regelmesig øving blir det lite sannsynlig at eleven vil mestre musikkstykker og ha nødvendig utvikling, gleden og gøy gjennom pianospillet på langsikt.
Våre mest motiverte elever (fra 7 år og oppover) er de som øver minimum en time hver dag. Etter samtale med deres foreldre, fikk vi vite at pianoøving/instrumentøving hos dem ligger innen faste rammer som skal ikke diskuteres. De tar øving på alvor, på samme møte som de tar lekser på sin vanlig skole. Selfølgelig har disse elevene noen dager/ perioder når de har det litt vanskelig å forholde seg til hverdagsøving men med hjelp av sine pianolærere og foreldre klarer de å skape et sunt øvingvanne og overvinne slike perioder.

I de første årene av pianoundervisning merker vi noen øvingsfaser og utfordringer som er felles til de fleste elevene og som skal overvinnes.
(i utgangspunktet er tatt pianoundervisning to ganger i uka)

Utfordringer i øving kan ofte oppstå når det læres nye ting og når det settes nye mål som skal oppnås. Derfor er det først viktig å gjenkjenne den virkelige grunnen for manglende øvingslyst og deretter hjelpe eleven til å forstå og overvinne situasjonen.

Første undervisningsfase:
Så lenge foreldre hjelper eleven til å øve ca 15min hverdag i starten, går den første øvingsfasen veldig bra. Alt bli som enn lek- elever spiller lette stykker og bruker relativt kort tid til innstudering. De får en god følelse av mestring og er fornøyde med det de spiller.

Tips til foreldrene i denne fasen– foreldrene skal sørge for at eleven øver ca 20 min hver dag. Dere kan skaffe en notatbok hvor det skal noteres dato og tid hver gang elev øver. Målet å nå er hverdagsøving. Eleven kan evt få en liten premie på slutten av hver uke/måned hvis dette målet bli oppfylt.
Viktig at foreldrene kontrollerer at eleven øver riktig men må ikke sitte og øve sammen med eleven for at eleven må bli vant til selvstendighet i sitt eget øving.

Andre undervisningsfase:

Etter et halvt år kommer andre fase når eleven lærer å spille vanskeligere stykker med begge hender samtidig hvor det blir nødvendig å øve på en annen, mer grundig måte. Eleven skal øve hendene separat, sammen og til slutt uten noter, skal repetere mange ganger korte deler (takter), finne ut selv vanskelige deler, analysere dem og prøve å finne løsning for disse i øving. I denne fasen kommer det ofte litt motstand fra elevens side fordi det føles som de er mindre flinke pga de ikke kan mestre stykkene så fort som de kunne det i starten. Der må både foreldre og pianolærer bli flinke til å forklare til eleven at vanskeligeheter kommer pga elevn har kommet til neste/høyere nivå og derfor stykkene blir vanskelige, og daretter eleven må hjelpes til å bruke riktig øvingsmetode som gir gode resultater. Etter et slik tilnærming kommer vanligvis øvingsgleden tilbake.

Tips til foreldrene i denne fasen– prøv å finne ut grunnen til manglende øvingslyst, og dobbelsjekk med læreren om øvingsmetoder og deretter sørg for at eleven følger de angitte øvingmetodene hjemme.

Tredje undervisningsfase:

Neste utfordring i øving kommer etter ca et, et og talt år undervisning når stykkene blir enda vanskeligere. Notasjon begynner å blir mer komplisert med flere symboler for artikulasjon, dynamikk, frasering, tempo osv. hvor elev burde vare vant til å følge med veldig nøyaktig det som står i notene, lytte til og ha kontroll over hver eneste note som spilles. Hvis problem med motivasjon oppstår i denne fasen, må samme prinsippet som i fase 2 brukes. Det må var god komunikasjon mellom elev/lærer/foreldre hvor det skal nøyaktig forklares og anerkjennes situasjon og komme med løsning av øvingsmetoder som gir gode resultater i form av veldig sakte øving, øving av små deller som skal repeteres, bruk av riktige tekniske øvelser osv.. Nødthjelp for å inspirere eleven i den fasen kan også vare valg av et stykke som ligger utenom det klassiske repertoaret som eleven liker veldig godt og som skal kombineres med de andre obligatoriske stykkene som bidrar med videreutvikling.

Tips til foreldrene i denne fasen– prøv å finne ut grunnen til manglende øvingslyst, dobbelsjekk med læreren om øvingsmetoder og deretter sørg for at eleven følger de angitte metodene hjemme.

Selfølgelig kommer det alltid opp og ned perioder i øving men det er viktig at lærere og foreldrene samarbeider og følger opp elevens utvikling på en riktig måte.
Og for å gjenta igjen det aller viktigste – elevene må ikke tvinges til å spille og derfor er det svart viktig at eleven har sin egen interesse for musikk og instrumentet fra starten av.

Ønsker dere lykke til på det spennende musiksporet!

Tekst:
Andrijana Vuckovic
Eier av Kolibri Musikkakademi

Arkiv fra 16.06.2015