Gruppetimer

Gruppetimer består av:

  • Interpretasjon- elevene spiller foran hverandre og øve på konsertframføring
  • Musikk vurdering- elevene kommenterer hverandres framføring og kommer i rolle for å vare lærere for hverandre- de øver på å lytte og å utvikle sine musikalske meninger
  • Sang- ved å synge utvikler elevene gehør, rytme og frasering
  • Musikkteori- det læres grunnleggende ting om musikkepoker, komponister, intervaller, akkorder
  • Samspill- for trekkspill, gitar og fiolin