Kolibri filosofi

  • Kolibri Pianoakademi gir en grunnleggende musikkutdannelse til alle barn enten de vil bli profesjonelle musikere eller ikke.
  • Vårt system er basert på en kombinasjon av de beste elementene fra skandinavisk, europeisk og russisk musikkpedagogikk.
  • Elevene får mulighet til å utvikle sine musikalske evner og å få glede fra musikk gjennom kreative og intensive instrumenttimer.
  • Fellestimer og samarbeid mellom elever skaper mer motivasjon og kreativitet hos elever.
  • Skolen har minst to konserter per år og forbereder elevene for nasjonale og internasjonale konkurranser.
  • Hvis foreldrene ønsker å få en dyktig, høy musikk/instrumentundervisning for sitt barn er dette riktig sted.
  • Vi gir vårt beste for å introdusere den vakre musikalske verden til hvert barn.
  • Undervisning er i piano, trekkspill, gitar, klarinett, fiolin, cello, sang, notelære og musikkteori. I form av individuelle og gruppetimer. Se på kurstilbudet i menyen.

Gruppeundervisning- Interpretasjoner og gehør

Interpretasjon er gruppeundervisning hvor elevene spiller foran hverandre og går inn i rollen som “lærere for hverandre”. Ved å lytte til, vurdere og kommentere hverandres spilling utvikler elevene gehør og sine pedagogiske evner. I øvingsprossesen hver elev må være en bra lærer for seg selv. Samtidig får elevene mulighet til å spille sammen og bli kjent med et større repertoar. Solfegjo er gruppeundervisning hvor elevene lærer å synge sammen, frasere, lese noter raskere, lære rytmiske øvelser, taktere og lære musikkteori. Solfedjo utvikler det indre gehøret og de sosiale musikalske evnene. Elevene kommer dypere inn i musikkverden, noe som betyr raskere utvikling i instrumentspilling.

Konserter og konkurranser

På slutten av hvert år arrangeres minst en elevkonsert der alle elevene deltar. For elever som utvikler seg raskt finnes også ulike konkurranser og andre spille-opptredelser de kan delta.
Konserter, konkurranser og interpretasjoner gir en viktig erfaring hvor elever får mulighet til å utvikle sine utøvende evner og bli vant til å spille på scene foran flere folk og jury.

Masterklasser

En gang per år organiseres intensive mesterklasser der skolens elever og eksterne elever kan få intense timer fra forskjellige lærere. Dette kan være:
Piano mesterklasse
Klarinett mesterklasse
Sang mesterklasse
Trekkspill mesterklasse
Solfedjo mesterklasse
Teori/notelærekurs mesterklasse
Improvisasjon mesterklasse

 

Musikkskolens Julekonsert i november. Vi er stolte over alle elevene som spilte- fra 5-70 år

Gratulerer våre flinke elever for første pris på musikkonkuransen. Piano 8 år, firhendig musikk

Kolibri Julekonserter

Sommerkonsert 2017

Gratulerer til flotte priser fra Internasjonal konkurranse i Serbia!

Notelærekurs med musikkteori for elever fra 7-13 år

Andrijanas anbefaling av pianotimer og øving