Skip directly to content

Sommerkonsert 2017

Vi takker alle våre flinke elever og lærere som har spilt på sommerkonserter som fant sted i Oslo på Deichmanske bibliotek og i Stavanger på Bekkefaret bydelshus. Nede kommer et par bilder fra konserter. 
Vi ønsker alle sammen god sommer og velfortjent ferie!

 

Andrijanas anbefaling av pianotimer og øving

Hvordan beholder elevene lyst til å spille piano? Hvor ofte skal pianotimene foregåHvor lenge burde det øves?
Etter mer enn 20 års utdannelse og erfaring i pianospilling og nesten tiårs erfaring i undervisning av elevene på forskjellige alder og nivåer, ønsker jeg med denne og slike tekster å gjøre prosess av piano- og instrumental- undervisning bedre forståelig for foreldre og elever.

Hvordan beholder elevene lyst til å spille piano?

Hvis barn har lyst til å spille piano fortjener de å få en bra og strukturert undervisning. For å beholde inspirasjon og motivasjon hos elev er det nødvendig at det læres stadig nye ting og oppnås små mål. Mestring av musikkkunskap og evne til å spille piano gir en god følelse som bidrar til øking av motivasjon. For å mestre pianospill, i tillegg til elevens eget ønske er nødvendig jevn, konstant- hverdags øving (ca 15-20 minutter per dag for nybegynnere). Fra første time blir det hjemmelekser. Læreren og foreldre spiller stor rolle i etablering av øvings vane hos elever.

Hvor ofte skal pianotimene foregå?

Undervisning en gang pr uke er ofte ikke nok for nybegynnere. Elevene som begynner å spille har ikke musikalsk selvstendighet og trenger lærerens hjelp både med innstudering av stykkene (musikk, noter, rytme, metter) og med teknikken som skal bygges opp fra bunnen. Det viste seg at interessen kan synke og spilling av piano kan stoppe å være gøy om elev ikke klarer å mestre stykker. For at det ikke skjer er som sagt hverdags øving og kontinuert jobb med pianolæreren nødvendig. Hverdags øving kan vare vanskelig om elevene har lang avstand mellom timene. Da ender de ofte med "spilling før timen" hvor det i bestefall øves tre dager før timen. Den typen øving kan være stressful og er lite produktivt. Det er veldig viktig at øving blir gøy og at elevene trives med pianospill.

Hvor lenge burde det øves?

Dette varierer fra elev til elev, men det som gjelder alle er at øving kan slutte etter at et lille målet er nådd- hvis alle leksene er gjort eller hvis noen problematiske steder i øvelsen er fikset. Etter hver enkel øving skal det kjennes fremskritt, noen ganger liten mens andre ganger stor. Også er viktig at det øves "med hode", ikke mekanisk. Her kommer et forslag på øvingstid som elever på forskjellige nivåer kan bruke som utgangspunktet:

Nybegynnere på piano: 15-30min hverdag
Dem som har spilt piano 1 år: 30-45min hverdag
Dem som har spilt piano 2 år: 45-60min hverdag
Dem som har spilt piano 3 år: 60-70min hverdag
Dem som har spilt piano 4 år: 60-90min hverdag
Dem som har spilt piano 5 år: 60-120min hverdag

Lengere og smartere du øver, fortere blir din utvikling og samtidig får du mer gøy av pianospill.

Jeg anbefaler for elever som er nybegynnere 6-10 år å ha pianotimer 30min to ganger per uke, 10-12 år å ha pianotimer 40min to ganger per uke.
For elever 12-18 år en til to ganger per uke 30-40min: pianoundervisning kan settes etter deres ønske- om de vil ha pianospill som hobby, holder det med pianotimer en gang per uke 30min, men om de ønsker å fordype seg i musikk, gå på konkuranser, evt søke plass på Musikkhøgskoler etc. er pianotimer 2 ganger per uke 40min nødvendig.

Tekst:
Andrijana Vuckovic
Pianist, Piano professor, Daglig leder

Pianokurs for barn og voksne

Pianokurs i Oslo og Stavanger passer for nybegynnere, viderekomne, barn og voksne.

Tilbudet inneholder grunnlegende klassisk oppleg med 6 nivåer etter rusisk/serbisk skolesystem med norsk pedagogisk preg. Vi garanterer kvalitet i pianoundervisning med dyktige pianolærere.

For info om pianokurs for barn og unge fra 6-18 år klikk HER.
For info om pianokurs for voksne klikk HER.

På individuelle pianotimer fokuset er på:

 • Intensivt og kontinuerlig arbeid med hørselen. Etablere nye vaner ved å tenke i bilder og lydforestillinger, og å uttrykke seg gjennom lyd. 
 • Introdusere elevene for instrumentets struktur og oppbygning, akustiske egenskaper og uttrykksfulle kapasitet.
 • Noteopplæring - å kunne å lese og skrive noter i G og F nøkkel
 • Mestre de grunnleggende teknikker for å spille piano
 • Å forstå betydningen og viktigheten av universelle musikalske begreper (tempo, rytmemeter, dynamikk, agogik,artikulasjon, betoning, og instrumentering) og bruken av disse i musikken.
 • Opplæring til selvstendighet i øvingsprosesen og i hjemmearbeidet.
 • Konserterfaring
 • Etablere vaner å lytte til musikk med kunstnerisk verdi (i form av lydopptak og å gå på konserter).
 • Definere musikalske estetiske kriterier

På gruppetimer fokuset er på:

 • Interpretasjon- elevene spiller foran hverandre og øvert på konsertframføring
 • Musikkvurdering- elevene kommenterer hverandres framføring og kommer i rolle for å vare lærere for hverandre- de øver på å lytte og å utvikle sine musikalske meninger
 • Sang- ved å synge utvikler elevene gehør, rytme og frasering
 • Musikkteori- det læres grunnleggende ting om musikkepoker, komponister, intervaller, akkorder
 • Samspill- for trekkspill, gitar og fiolin

__________________________________________

Pianokurs 1. (6-18 år)

Kursadresse: 
1. Sofies gate 3, Pilestredet 69, Eugenies gate 10, Josefines gate 17 Oslo
2. Hjalmar Johansensgt 4, Stavanger
3. Kristiansand, etter avtale

Type:
Privatundervisning

Passer for:
nybegynnere og viderekommende elever fra 6-18 år

Varighet: 
1 semester. Hvert semester består av 5 måneder med undervisning. Høstsemester varer fra august til januar (uke 35-50 og uke 03-05). Vårsemester varer fra februar til juni (uke 06-24). Det følges i hovedtrekk grunnskolens skolerute. På helligdager og offentlige høytidsdager, samt i grunnskolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie gis det ingen undervisning.

Undervisningstid: 
etter avtale

Målet:
Alle elever fortjener å få en god og grunnleggende musikkundervisning enten de vil bli profesjonelle musikere eller ikke. Gjennom tilpaset undervisning vil vi hjelpe elever til å utvikle sitt musikalske talent og la de oppleve gleden ved musikkmestring. I utgangspunktet i den klassiske litteraturen vil eleven lære øvelser og stykker som er laget i et godt strukturert, systematisk program som på en enkel måte gradvis introduserer musikalske elementer som er fundamental for kunsten å spille piano. Undervisningen tilpasses læreforutsetningene til den enkelte elev. Undervisningen foregår på norsk, engelsk eller serbisk. Less mer om undervisningsopplegg her.

Kurset består av:

 • Individuell pianoundervisning en eller to ganger per uke 20, 30 eller 40 minutter
 • Gruppeundervisning en gang per måned 30 minutter
 • Konsert ved slutten av hvert semester

*For de fleste elevene anbefaler vi individuell undervisning en/to ganger per uke med 30 eller 40 minutter timelengde. Tilbud med individuell undervisning en gang per uke og timer med 20 min timelengde er laget med ønske å gjøre pianoundervisning mer tilgjengelig for pianointeresserte elever som har begrenset tid/økonomi. Les mer om anbefalt timelengde og øving her.

Priser:
Prisene inkluderer individuelle og gruppetimer. Gruppetimer foregår en gang per måned. De er en viktig del av musikkundervisning og er sterkt anbefalte for alle elever.

Individuell undervisning en gang per uke 20min. Semesterpris (ind+ gruppe) kr 3870+650
Individuell undervisning en gang per uke 30min. Semesterpris (ind+ gruppe) kr 5310+650
Individuell undervisning en gang per uke 40min. Semesterpris (ind+ gruppe) kr 6660+650
Individuell undervisning 2x pr uke 20min. Semesterpris (ind+ gruppe) kr 7740+650
Individuell undervisning 2x pr uke 30min. Semesterpris (ind+ gruppe) kr 10620+650
Individuell undervisning 2x pr uke 40min. Semesterpris (ind+ gruppe) kr 13320+650

*Administrasjonsavgift per innsendt faktura kr 68.

Kurslærere: 
prof Noemi Utasi, prof Ivana Spremic, prof Adam Vuckovic, prof Goedele Taveirne, prof Andrijana Vuckovic

Påmelding:
Påmeldingen kan skje gjennom hele året. Elevene som starter midt i semester betaler ikke hele semesteravgift (kun timene de kommer til å ha).
Før du søker les om forpliktelser og elevreglement for kurset HER.
Søkk om plass ved å fylle inn søknadsskjema.

_______________________________________________________________________

Pianokurs 2. Voksne

Kursadresse: 
1. Sofies gate 3, Oslo
2. Hjalmar Johansensgt 4, Stavanger

Type: 
Privatundervisning

Passer for:
voksne i alle aldre, nybegynnere og viderekommende

Varighet:
1 semester. Hvert semester består av 5 måneder med undervisning. Høstsemester varer fra august til januar (uke 35-50 og uke 03-05). Vårsemester varer fra februar til juni (uke 06-24). Det følges i hovedtrekk grunnskolens skolerute. På helligdager og offentlige høytidsdager, samt i grunnskolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie gis det ingen undervisning.
Undervisningstid: etter avtale

Målet:
Alle elever fortjener å få en god og grunnleggende musikkundervisning enten de vil bli profesjonelle musikere eller ikke. Gjennom tilpaset undervisning vil vi hjelpe elever til å utvikle sitt musikalske talent og la de oppleve gleden ved musikkmestring. I utgangspunktet i den klassiske litteraturen vil eleven lære øvelser og stykker som er laget i et godt strukturert, systematisk program som på en enkel måte gradvis introduserer musikalske elementer som er fundamental for kunsten å spille piano. Undervisningen tilpasses læreforutsetningene til den enkelte elev. Undervisningen foregår på norsk, engelsk eller serbisk. Less mer om undervisningsopplegg her.

Kurset består av: 
Individuell pianoundervisning en gang per uke 20, 30 eller 40 minutter.
*Vi anbefaler individuell undervisning med 30 eller 40 minutter timelengde. 
NB. Det er også mulig å ha undervisning en gang i to uker eller kortere semester. Ta kontakt for nærmere beskjed om ang. priser og varighet av semester i dette tilfele.

Priser:
Individuell undervisning en gang per uke 20min. Semesterpris kr 4140
Individuell undervisning en gang per uke 30min. Semesterpris kr 5742
Individuell undervisning en gang per uke 40min. Semesterpris kr 6930
*Administrasjonsavgift per innsendt faktura kr 68.

Kurslærere: 
prof Adam Vuckovic, prof Noemi Utasi, prof Goedele Taveirne, prof Ivana Spremicprof Andrijana Vuckovic

Påmelding:
Påmeldingen kan skje gjennom hele året. Elevene som starter midt i semester betaler ikke hele semesteravgift (kun timene de kommer til å ha).
Før du søker les om forpliktelser og elevreglement for kurset HER.
Søkk om plass ved å fylle inn søknadsskjema.

Påmelding for høstsemester er i gang!

Høstsemester i Oslo starter den 29. august (uke 35) og vi oppmuntrer alle elever som er interessert i å ta pianotimer, gitartimer, fiolintimer, trekkspilltimer, klarinettimer, cellotimer eller sangtimer å søke om plass via søknadsskjema

Høstsemester i Stavanger starter den 29. august (uke 35) og dem som er interesserte i fiolinkurs, notelære eller pianokurs kan søke om plass via samme søknadsskjema.

Undervisning er for både barn, voksne, nybegynnere og viderekomne elever! 
Vi tar kontakt med påmeldte elever i uker 33-34 i august.

Velkommen!

Sommerkonserter i Oslo og Stavanger. Juni 2016

I begynnelsen av juni 2016 avholde Kolibri Musikkakademiens elever konserter i Oslo på Deichmanske bibliotek og i Stavanger på Bekkefaret bydelshus. Det var et utvalg flinke elever som spilte på forskjellige instrumenter og sang sammen diverse sommersanger. I år konserten i Oslo var berykket med klarinett-klang. Til og med elever Henrik Chan og Elias Klouman Åsland fikk diplomaer- Henrik for bestått eksamen på nivå tre og Elias for gode resultater i skoleåret 2015/2016. Elevene sang sammen i kor som var ledet av sanglærer Ivana i Oslo og pianolærer Goedele i Stavanger. Etter konsertene ble det koselig samling med alle foreldrene og elever. Vi takker alle våre dyktige lærere, elever og samarbeids partnere som har bidratt til en så hyggelig år og semesteravslutning.

Det følger et par utvalgte bilder fra konsertene.

Deichmanske bibliotek i Oslo:
sanglærer akkompagnerer sangelever

gitarlærer Daniele med elever:

fiolinelev Rania:

klarinettelev etter flott jobb med dyktige klarinettlærer Stefan spilte Disney sang: Lady and the tramp
 

pianoelever:

pianoelev Henrik mottar diplom for bestått eksamen


elever synger i kor med sanglærer Ivana:

lærere i Oslo fra venstre: Daniele gitarlærer, Nigina fiolinlærer, Ivana piano og sanglærer, Noemi pianolærer, Adam piano og trekkspillærer, Andrijana pianolærer og daglig leder:

Bekkefaret bydelshus  
Stavanger:
Elever synger i kor med pianolærer Goedele

pianoelever:
 
voksen pianoelev:

koselig samling etter konserten:

Pages